Wieloletnia propozycja programowa ZHP

Twórcy

Twórcy

Wielkie pomysły powstają w naszych głowach prawie codziennie, ale tylko niektórym z nas udaje się realizować nasze wizje poprawy świata od początku do końca.

Tym większy szacunek i podziw należy się członkom Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego „Feniks” z Płocka, wśród których latem 2011 roku wykiełkowała idea współzawodnictwa zastępów i którzy wytrwałą (dwuletnią!) pracą przekuli ją w oficjalną propozycję programową pod nazwą „Bitwa o Tytuł Elitarnego Zastępu Mistrzów” realizowaną w ramach Chorągwi Mazowieckiej w roku 2013/2014. W realizacji projektu wzięli udział: Aleksandra Baranowska, Grzegorz Brzeziński, Małgorzata Brzezińska, Agata Fabiszewska, Mariusz Fabiszewski, Gabriel Filipiak, Kamil Kania, Marcin Statkiewicz Anna Świątecka, Marta Świątecka. Opracowana przez nich formuła była tak atrakcyjna, że jeszcze przed uroczystą inauguracją wieści na jej temat rozeszły się w instruktorskim gronie. W ten sposób pomysły wypracowane na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP i przyjęte przez właściwą chorągiew stały się przyczynkiem do stworzenia centralnych propozycji programowych Związku Harcerstwa Polskiego na lata 2014-2018: „Turnieju Zastępów” i „Turnieju Gromad”.

Koordynatorem projektu w ramach Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, redaktorem samej propozycji i autorką jej regulaminu jest Lucyna Czechowska. Za treść poszczególnych zadań, przy maksymalnym wykorzystaniu zadań wymyślonych na potrzeby „Bitwy o Tezm”, odpowiadały cztery zespoły projektowe: zuchowy pod kierunkiem Anny Wójcik (przy współpracy z Magdaleną Kropiwnicką), harcerski pod kierunkiem Doroty Urbanowicz (przy współpracy z Gracją Bober i Lucyną Czechowską), starszoharcerski pod kierunkiem Natalii Gorgol (przy współpracy z Gracją Bober, Kamilem Wojciechowskim i Łukaszem Kochowskim) oraz wędrowniczy pod kierunkiem Małgorzaty Kluszczyńskiej (przy współpracy z Katarzyną Kozioł i Alicją Stańco).

W edycji 2015/2016 autorami nowych zadań dla byli następujący instruktorzy: Magdalena Karp i Katarzyna Hordziejewicz (zadania zuchowe w ramach promowania propozycji “Stop bierności. Wyzwolić energię”), Anna KasprowiczAgata Tomela (zadania harcerskie w ramach promowania propozycji “Stop bierności. Wyzwolić energię”), Marta Rynecka (zadania starszoharcerskie w ramach promowania propozycji “Stop bierności. Wyzwolić energię”), Lucyna Czechowska (zadania wędrownicze w ramach promowania propozycji “Stop bierności. Wyzwolić energię”), Aleksandra Nowak (zadania promujące propozycje “Raduje się serce” oraz “BUM”), Aldona Bińkowska i Teresa Zawadzka (zadania promujące rozwój duchowy i religijny), Jacek Durak (zadania promujące propozycję “2014 kroków do wolności”), Magdalena Noszczyk (zadania powiązane z projektem “Aktywni obywatele świata”), Joanna Niezgoda, Karolina Filipczyk (zadania zuchowe), Daniela Tratwal (zadania harcerskie), Aleksandra Baranowska (zadania starszoharcerskie).

W edycji 2016/2017 autorami nowych zadań byli następujący instruktorzy: Joanna Fojt, Alicja Kunert, Teresa Zawadzka, Adam Żygadło (zadania zuchowe), Angelika Kowol, Joanna Fojt, Dominika Zielonka (zadania harcerskie), Natalia Gorgol, Aleksandra Nowak, Joanna Fojt (zadania starszoharcerskie), Marta Kwiatkowska, Joanna Fojt, Angelika Kowol (zadania wędrownicze) oraz Anna Pruś (pula zadań dla Zastępów Zastępowych).

Opracowane w ramach WIP GK ZHP zadania zostały gruntownie sprawdzone, poprawione i zaakceptowane przez właściwe zespoły Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP. Z ramienia Zespołu Zuchowego recenzentkami były Magdalena Karp i Agnieszka Olejniczak, z ramienia Zespołu Harcerskiego Malwina Siwczak (przy współpracy z Aleksandrą Golecką i Karoliną Kornas), z ramienia Zespołu Starszoharcerskiego Stanisław Nowak, zaś z ramienia Zespołu Wędrowniczego Ewa Sidor.

Zadania z edycji 2015/2016 oceniali metodycy zuchowi: Marta Paluszyńska i Joanna Fojt, metodycy harcerscy: Malwina Siwczak i Zbyszek Nowak, metodycy starszoharcerscy: Artur Grendzicki i Natalia Gorgol, metodycy wędrowniczy: Anna Kasprowicz i Lucyna Czechowska.

Zadania z edycji 2016/2017 oceniali metodycy zuchowi: Teresa Zawadzka, harcerscy: Zbyszek Nowak, starszoharcerscy: Gracja Bober i wędrowniczy: Anna Jaworska.

Twórcą strony internetowej turnieju, którzy powstała przy współpracy z Wydziałem Promocji GK ZHP (w szczególności zaś z Michałem Kacprowiczem) jest instruktor WIP GK ZHP Szymon Gackowski. Z kolei prezentację promocyjno-informacyjną opracował, przy pomocnych uwagach instruktorki WP GK ZHP Aleksandry Tasz, Przemysław Kowalski. On także jest twórcą zestawu „Często zadawanych pytań”.

W ostatnim kroku przygotowań – korekcie swoją cegiełkę dołożyła instruktorka WIP GK ZHP Joanna Fojt, a także Emilia Kluczyk-Prus, która dodatkowo sprawuje opiekę nad projektem z ramienia Głównej Kwatery ZHP.

Wielkie pomysły powstają w naszych głowach prawie codziennie, ale potrzeba dużej determinacji i ciężkiej pracy wielu osób, aby zrealizować nasze wizje poprawy świata od początku do końca. Tym bardziej chciałabym jeszcze raz podziękować powyżej wymienionym osobom.

Lucyna Czechowska

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG IN